Stomatološka terapija


stomatoloska-terapija

 

U nastojanju da pojasnimo tijek tretmana, nismo bili skloni nabrajanju brojnih postupaka, tehnika ili materijala kojima se koristimo u svakodnevnoj praksi. Naglasak stavljamo na individualni pristup i za svaku osobu sukladno njenim potrebama izabiramo najkvalitetniju metodu. Radi lakšeg razumijevanja najčešće postupke smo razvrstali u nekoliko velikih skupina.

RESTORATIVNA STOMATOLOGIJA

Karijesom oštećenim zubima rekonstruiraju se originalna boja, oblik i funkcija:
Potrebno je utvrditi stanje korijena zubi. Potencijalni patološki procesi na korijenima provjeravaju se rendgenskim slikama, te se testira vitalitet zuba. U slučaju potrebe, učini se endodontski tretman, ili se ponovi postojeće nepotpuno punjenje korjenskih kanala kako bi se osigurala dugotrajnost konačne rekonstrukcije. Sa zuba se skidaju sva stara punjenja i preostaloj zdravoj zubnoj strukturi se daje nova kvalitetna potpora suvremenim materijalima, čija snaga sveze sa površinom zuba osigurava otpornost na lom. U konačnici, zub se modelira u izvornom obliku, čime se vraća i njegova izgubljena funkcija. Naime, svi kutnjaci i pretkutnjaci imaju više kvržica i fisura (žlijebovi između kvržica) koji poboljšavaju žvačni učinak. Osobita pažnja posvećuje se ispravnoj raspodjeli nijansi boje na zubu, čime se osigurava nevidljivost ispuna i krajnji izvrstan estetski izgled rekonstrukcije.

ESTETSKI STOMATOLOŠKI TRETMAN

Estetski stomatološki tretman je proces koji započinje razgovorom u kojem se utvrđuju glavne smjernice tretmana. Pristup tretmanu mora biti sveobuhvatan i multidisciplinaran.
Postupak započinje rekonstrukcijom svih vlastitih zuba. Daljnji tijek terapije je određen postojećom situacijom, te se pristupa dizajniranju zuba i osmijeha, odnosno budućeg izgleda osobe. Pritom se dizajn usklađuje sa fizičkim izgledom, psihološkim profilom, te željama i potrebama osobe, kako bi krajnji rezultat postigao željeni učinak na promjene u izgledu i osobito izrazu osobe.
Ortodontski predtretman provodi se kada postoji bitno odstupanje od željenog budućeg položaja pojedinih ili svih zuba. Predviđena buduća nijansa boje zuba postiže se izbjeljivanjem, a konačno oblikovanje osmijeha postiže se postavom prethodno dizajniranih porculanskih krunica ili ljuskica.

JEDNOSTAVNA REKONSTRUKCIJA

Provodi se u slučajevima kada je narušen izgled i funkcija pojedinih zubi, a većina zubi zadovoljava postavljene kriterije. Učini se potrebna rekonstrukcija kruna zubi, provede endodontski tretman, izbjeljivanje pojedinih zubi koji su promijenili boju, te čišćenje kamenca i poliranje.

SLOŽENA REKONSTRUKCIJA

Provodi se u slučaju nalaza gubitka određenog broja vlastitih zubi, opsežnih oštećenja na većini preostalih zubi, te narušenog odnosa između donje i gornje čeljusti. Kao posljedica takvog stanja može se ustvrditi u manjoj ili većoj mjeri narušenje žvačne, estetske i fonetske funkcije stomatognatog sustava.

Pristupa se rendgenskoj dijagnostici i određuje početni tijek terapije. Učine se potrebni oralno kirurški zahvati kao što su vađenje onih zuba koje nije moguće sanirati, operacije korjenova, ugradnja implantata. Ove zahvate je poželjno što prije obaviti i tako ostaviti potrebno vrijeme za zaraštanje gingive dok se preostali zubi saniraju. Također se time odstranjuje i velika količina bakterija koje svoje idealno mjesto za razmnožavanje nalaze upravo u zaostalim korjenovima koji perzistiraju godinama u ustima.

Parodontološki tretman koji slijedi omogućuje oporavak gingive i eliminaciju upale potpornih struktura, također i odstranjenje velikog broja mikroorganizama koji usporavaju ili priječe oporavak. Pristupa se liječenju korjenova i rekonstrukciji kruna preostalih zubi. Tijekom ovih zahvata, kroz razgovor, stručne savjete i edukaciju osobe kojoj se pruža tretman zajedno dolazimo do mogućih protetskih rješenja.

Protetska rješenja obuhvaćaju različite fiksne ili mobilne konstrukcije, ovisno o potrebi i mogućnosti izvedbe, a cilj je ostvariti najveću korist uz razumna financijska ulaganja, no svakako ne nauštrb kvalitete ili trajnosti. Od obično više mogućnosti, izabira se najprikladnije, i kreće sa dizajniranjem budućeg izgleda. Nakon izrade konstrukcija se trajno cementira i daju upute za ispravno održavanje te savjeti o potrebnim kontrolama.

ORTODONTSKA TERAPIJA

Primarno ortodontska terapija se provodi u slučaju potrebe za ispravljanjem položaja zubi ili odnosa između gornje i donje čeljusti, bez drugih većih zahvata. Većinom se radi o terapiji fiksnim ortodontskim aparatom, koji u estetskoj izvedbi (bijele bravice) gotovo uopće ne narušava izgled osobe za vrijeme trajanja terapije. Kada se ispravi položaj zubi, mogu se napraviti i dodatni estetski zahvati, kao što su izbjeljivanje zuba ili postava porculanskih ljuskica na pojedinim zubima.

RAD S DJECOM

Počinje se sa stručnim savjetovanjem roditelja, kako bi ispravno naučili djecu provođenju higijenskih mjera zaštite zubi i pripremili ih za posjet stomatologu. O tome ovisi sva budućnost djetetovih zuba.

Stomatološki tretman se prilagođava, ovisno o uzrastu djeteta. Naglasak se stavlja na bezbolnost tretmana i kratko vrijeme boravka u ordinaciji, da se dijete ne zamara bespotrebnim čekanjem koje može povećati njegovu anksioznost ili da ne gleda što se radi drugima što bi povećalo odbojnost tretmanu. Zbog toga djecu nije preporučljivo naručivati istodobno kada se radi i roditelju, već je uputno djetetu dati zaseban termin.

Djetetu se pokaže ordinacija i objasni što će mu se raditi, na njemu razumljiv način. Ako je potrebno, djetetu se isprva ništa ne radi, već ga se samo privikava na ordinaciju, dok dijete ne prihvati da popravak zuba nije neugodno iskustvo.

 

Primjeri kombinirane ortodontsko-protetske terapije

Primjer 1.

Nepravilan položaj zuba, avitalne i potamnjele nadograđene gornje jedinice bitno narušavaju estetski izgled. Osim toga, položaj zuba je uvjetovao i položaj gornje usne koja nema dovoljnu punoću. Pristupili smo kombiniranoj ortodontsko-protetskoj terapiji koja je prikazana u svim fazama. Cilj terapije je nakon završenog ortodontskog tretmana dizajnirati novi oblik gornjih sjekutića, kojim će osmijeh postati izražajniji, a gornja usna dobiti punoću.

01     02     03

04     05     06

07     08     09

 

Primjer 2.

Cilj terapije je uljepšati osmijeh narušen nepravilnim položajem zuba, prirođenim nedostatkom gornjih dvojki, te defektima cakline na jedinicama. Prije više godina napravljen je ortodontski tretman kojim su gornje trojke dovučene do jedinica da bi se zatvorio prostor koji je postojao uslijed nedostajućih dvojki, ali takva terapija nije polučila osobit uspjeh. Pristupili smo novoj kombiniranoj ortodontsko-protetskoj terapiji.

KT-01     KT-02     KT-03

KT-04     KT-05     KT-06

Slika 1. Stanje prije početka terapije – Prirođeni nedostatak gornjih dvojki i nepravilan položaj donjih zubi narušavaju pacijentici osmijeh.

Slika 2. U gornjoj čeljusti prirodno nedostaju dvojke. Prethodnim ortodontskim tretmanom, trojke su dovučene do jedinica. Na gornjim jedinicama vidljivi su prirođeni defekti zubne cakline. Donji zubi su i nakon ortodontskog tretmana u nepravilnom položaju.

Slika 3. Nakon nove ortodontske terapije, trojke su vraćene na svoje prirodno mjesto dok su donji zubi postavljeni u pravilan luk.

Slika 4. Stanje prije protetskog zahvata. Potrebno je napraviti gornji frontalni most u koji će se uključiti vlastite jedinice i trojke te nadoknaditi dvojke.

Slika 5. Stanje nakon izrade gornjeg frontalnog mosta.

Slika 6. Konačan izgled pacijentice koja nas je zadovoljna napustila s novim, i ljepšim osmijehom.

 

Ako imate pitanja za nas ili želite dogovoriti besplatan pregled,
pošaljite upit još danas!

Vaše ime i prezime*

Vaš Email*

Vaš telefon

Vaša Poruka*