Pravila privatnosti


PRAVILA ZAŠTITE PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA

 

 

 • UVOD

 

Ova  pravila zaštite privatnosti osobnih podataka odnose se na poslovanje Intradent d.o.o. za stomatološku zdravstvenu zaštitu i na web stranicu www.intradent.hr (dalje: web stranica). Pravila se odnosi na sve zaposlenike, pacijente i korisnike web stranice.

Uporabom web stranica korisnik potvrđuje da shvaća, prihvaća i suglasan je sa svim odredbama ove pravile zaštite privatnosti osobnih podataka.

Pravila se u svakom trenutku može promijeniti ili dopuniti bez upozorenja ili obavijesti. Uporabom web stranica nakon promjene ovih pravila korisnik potvrđuje da je suglasan s promjenama.

Pravila zaštite privatnosti osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Pravila) su temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima koje prikuplja Intradent d.o.o. (dalje: voditelj obrade). Pravila osiguravaju adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (u nastavku: Uredba) i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

 

 • KOJE VAŠE PODATKE I U KOJU SVRHU PRIKUPLJAMO

 

Primarno prikupljamo podatke u svrhu vršenja usluga iz područja dentalne medicine i to:

 • stomatološkog pregleda i postavljanja dijagnoze
 • liječenja i zahvata
 • izrade ponuda
 • izrade plana terapije
 • izrade otiska u svrhu izrade protetskih pomagala
 • vođenja zdravstvenih kartona pacijenata
 • vođenja evidencije obavljenih zahvata
 • provođenja zdravstvene zaštite zdravstvenih radnika koji dolaze u kontakt s pacijentom.

 

Ostale podatke koje prikupljamo kao poslodavac i trgovačko društvo odnose se na radnike i potrošače i nužni su radi ispunjavanja pravnih obveza voditelja obrade.

Ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka te voditelj obrade podatke prikuplja, obrađuje i čuva samo u niže opisanim slučajevima.

 

Svrha obrade

Kategorija ispitanika

Kategorija osobnih podataka

Rokovi brisanja/čuvanja podataka

Pravna osnova

Osobni podaci pacijenata

pacijenti

ime, prezime, adresa, datum rođenj

11 godina

obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade

Osobni podaci pacijenata

pacijenti

OIB, spol, telefon, mail

10 godina

ispitanik je dao privolu,

obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (lex specialis Zakon o dentalnoj medicini)

Pružanje zdravstvene usluge

pacijenti

podaci o zdravstvenom stanju pacijenta – anamneza, intraoralne i ekstraoralne fotografije prije zahvata

10 godina

ispitanik je dao privolu, obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (lex specialis Zakon o dentalnoj medicini)

Evidentiranje obavljenih zahvata

pacijenti

medicinski karton o poduzetim zahvatima,

intraoralne i ekstraoralne fotografije nakon zahvata

10 godina

ispitanik je dao privolu, obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (lex specialis Zakon o dentalnoj medicini)

Izrada protetskog pomagala

pacijenti

otisak zuba i čeljusti

do izrade konačnog protetskog pomagala

ispitanik je dao privolu, obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (lex specialis Zakon o dentalnoj medicini)

Dijagnostička pretraga

pacijenti

RTG slika zuba i čeljusti

10 godina

ispitanik je dao privolu, obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (lex specialis Zakon o dentalnoj medicini)

evidencija o radnicima

radnici

podaci iz čl. 3. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

trajno

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

obračun plaće

radnici

podaci iz čl. 8. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

trajno

Ugovor o radu, Zakon o radu

evidencija radnog vremena

radnici

podaci iz čl. 8. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

6 godina odnosno do okončanja eventualnog spora

Ugovor o radu, Zakon o radu

provođenje zaštite na radu

radnici

ime i prezime radnika, stručna sprema, kontakt podaci, ozljede na radu, profesionalne bolesti i nezgode na radu

trajno

Zakon o zaštiti na radu

provođenje zdravstvenih pregleda radnika

radnici

ime i prezime radnika, stručna sprema, kontakt podaci, ozljede na radu, profesionalne bolesti i nezgode na radu

trajno

Zakon o zaštiti na radu

životopisi kandidata za posao

kandidati za posao

kontakt podaci i podaci o školovanju i radnom iskustvu

po završetku natječaj i zapošljavanju kandidata

objavljeni natječaj

prigovori potrošača

pacijenti

kontakt podaci (ime, prezime, adresa, telefon)

godinu dana od podnošenja prigovora, a ukoliko je vezano uz prigovor pokrenut postupak pred nadležnim tijelom, do pravomoćnog okončanja postupka

Zakon o zaštiti potrošača

 

 

 • KAKO PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE

 

Podatke možemo prikupljati tako da nam Vi izravno dostavite iste (na primjer: pozivom radi ostavljanja upita i /ili rezervacije termina, ispunjavanjem upitnika o zdravlju radi anamneze, ako popunite formu na našoj internetskoj stranici ili ako nam pošaljete mail). Ako posjećujete naše internetske stranice, možemo automatski prikupljati određene podatke od Vas i to korištenjem kolačića (cookies) i sličnih tehnologija. Još jedan od mogućih izvora podataka su treće strane, poput servisa za analize, kao što je Google, koji su registrirani van Europske Unije, oglašivačke mreže poput Facebooka, koji je također registriran van Europske Unije, dobavljači tehničkih, platnih ili dostavnih usluga.

Internet stranice www.intradent.hr  koriste tzv. kolačiće. Pojedinosti o kolačićima, načinu njihova korištenja, pohranjivanja i blokiranja nalaze se na Internet stranici www.intradent.hr  pod rubrikom „Upotreba kolačića“.

Nadalje, voditelj obrade ne prikuplja i ne obrađuje podatke o vašoj geo-lokaciji. Međutim takvi podaci mogu postati dostupni prilikom vašeg pretraživanja i korištenja Internet stranica www.intradent.hr na temelju IP adrese ili GPS podataka o Vašem uređaju. Voditelj obrade ističe kako vaši uređaji imaju opciju isključenja ili ograničenja davanja podataka o Vašoj lokaciji, a kojim opcijama se možete slobodno koristiti.

Prilikom prikupljanja osobnih podataka, moguća je pohrana određenih podataka od strane platforme Google Analytics. Google Analytics je alat za prikupljanje anonimnih podataka o korisnicima naših web stranica, koji prikuplja podatke o tome koliko često korisnici posjećuju naše web stranice, koje stranice posjećuju, u koje vrijeme ih posjećuju, koliko dugo ostaju i iz koje zemlje dolaze itd. i to pomoću kolačića i IP adresa i to u sljedeće svrhe:

– za poboljšanje korisničkog iskustva,

– za praćenje uspješnosti marketinških kampanja,

– za analizu obrazaca ponašanja.

Ako želite isključiti Google Analytics, možete instalirati Googleov dodatak za svoj preglednik koji će to spriječiti. Dodatak možete preuzeti ovdje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Za više podataka o pravilima privatnosti platforme Google Analytics, možete se informirati putem sljedećeg linka https://policies.google.com/privacy?hl=hr.

U određenim situacijama, voditelj obrade prikuplja podatke o Vama koristeći druge Internet platforme i izvore, koji se mogu kombinirati s drugim podacima koje nam Vi učinite dostupnima. Primjerice, voditelj obrade kako bi Vam mogao pružati kvalitetne usluge prilagođene Vašim željama i interesima koristi Facebook Pixel alat koji omogućava praćenje Vaših aktivnosti na ovoj Internet stranici te iste podatke prenosi Facebook-u. Kao rezultat naprijed navedenog, mogu Vam se putem društvenih mreža slati promotivne poruke i informacije koje bi prema rezultatima Vašeg pretraživanja bile prilagođene Vašim željama i interesima. Na taj način, omogućuje Vam se korištenje usluga i informiranje o uslugama o kojima na redovit način možda ne biste bili informirani, a interes čega je u unaprjeđenju Vašeg korisničkog zadovoljstva te unaprjeđenju kvalitete usluga koje Vam pruža voditelj obrade. Takvi alati mogu biti ugrađeni u mrežni sadržaj, videozapise i e-poštu i mogu dopustiti poslužiteljima čitanje određene vrste podataka s vašeg uređaja i omogućiti im da vide kada ste pregledali određeni sadržaj ili određenu poruku e-pošte, da odrede vrijeme i datum kada ste pregledali oznaku i IP adresu vašeg uređaja.  Izdavač i određene treće strane koriste pratilice u različite svrhe, uključujući analizu upotrebe usluga i (zajedno s kolačićima) i pružanja sadržaja i oglasa koji prilagođeni Vašim potrebama i interesima. 

Za više podataka o navedenim alatima, možete se informirati putem sljedećih linkova:

https://web.facebook.com/business/help/952192354843755?_rdc=1&_rdr

https://web.facebook.com/policy.php?_rdc=1&_rdr

 Pristupom i upotrebom naše Internet stranice, pristajete na korištenje opisanih alata te drugih podataka na Vašem uređaju. Isto tako, pristajete da Izdavač i treće strane mogu pristupiti kolačićima, tehnologijama lokalnog pohranjivanja, Pixelu i podacima.

Podaci uneseni putem forme „Kontaktirajte nas“ na našoj web stranici pohranjuju se kod našeg partnera S.H.O.P. CENTAR d.o.o., čiji se server nalazi u Republici Hrvatskoj (https://www.shopcentar.hr/company_policy/privacy.php), a podaci s koje smo dobili putem e-maila ili osobno ispunjavanjem obrasca u ordinaciji, čuvaju se na u računalu zaštićenom lozinkom u vlasništvu ordinacije ili u papirnatom obliku u zaključanom prostoru.

 

 

 • PRAVA ISPITANIKA

 

Voditelj obrade će u trenutku prikupljanja informacija ispitaniku pružiti sljedeće informacije: identitet i kontaktne podatke voditelja obrade, svrhu obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu, primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, namjeru prijenosa osobnih podataka trećim zemljama (ako postoji), razdoblje pohrane podataka ili kriterije koji definiraju to razdoblje, prava vezana uz privole, te postojanje niže navedenih prava.

Svaki ispitanik ima sljedeća prava :

Pravo na informiranost

Ispitanik ima pravo primiti jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako se upotrebljavaju njegovi osobni podaci, o identitetu i kontakt podacima voditelja obrade, svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu podataka, primateljima, razdoblju pohrane, mogućnosti povlačenja privole i dr.

Ovim Pravilima voditelj obrade pruža potrebne informacije ispitanicima.

Pravo pristupa

Ispitanik ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje je dao. Ako su zahtjevi očigledno neutemeljeni, pretjerani ili učestali, voditelj obrade može odbiti postupiti po zahtjevu.

Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo zahtijevati ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose, a uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave

Pravo na brisanje

Ispitanik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

a. osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni

b. ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu

c. ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje imaju veću težinu od legitimnog interesa voditelja obrade za obradu i/ili čuvanje osobnih podataka

d. osobni podaci nezakonito su obrađeni

e. osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze.

Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo tražiti ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, te u slučaju kada je uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo zatražiti pod određenim uvjetima da primite osobne podatke koji se odnose na Vas i prenesete ih drugom voditelju obrade.

Pravo na prigovor na obradu temeljenu na legitimnim interesima

Obradi podataka možete prigovoriti u bilo kojem trenutku kad se obrada podataka temelji na legitimnim interesima.

U tablicama u dijelu „Koje podatke prikupljamo”, a posebno u stupcu „Pravna osnova“  definiramo u kojim se slučajevima obrada podataka temelji na legitimnim interesima. Za ulaganje prigovora obratite nam se pomoću detalja u nastavku.

Pravo na povlačenje suglasnosti na obradu podataka temeljenu na suglasnosti u bilo kojem trenutku

 

Suglasnost na obradu podataka možete povući kad se obrada podataka temelji na vašoj suglasnosti.

Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade na temelju suglasnosti prije njezina povlačenja.

U tablici u dijelu „Koje podatke prikupljamo”, a posebno u stupcu „Pravna osnova”  definiramo u kojim se slučajevima obrada podataka temelji na vašoj privoli. Ako želite uložiti prigovor s ciljem povlačenja suglasnosti, obratite nam se putem detalja u nastavku.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

 

Imate pravo podnijeti prigovor na prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka, kako nama, tako i nadzornom tijelu, odnosno hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Ne ustručavajte se obratiti nam se putem detalja u nastavku prije podnošenja pritužbe nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

Pravo na isključivanje kolačića

Imate pravo isključiti kolačiće. Internetski preglednici obično su programirani tako da im je prihvaćanje kolačića zadana postavka, ali to možete jednostavno podesiti promjenom postavki svog preglednika.

Mnogi kolačići upotrebljavaju se u svrhu poboljšanja upotrebe ili funkcionalnosti web-mjesta/aplikacija; stoga isključivanje kolačića može onemogućiti upotrebu određenih dijelova web-mjesta/aplikacija kao što se detaljno opisuje u odgovarajućoj Tablici kolačića. 

 Ako želite ograničiti ili blokirati sve kolačiće koje uključuju naša web-mjesta/aplikacije (što može onemogućiti upotrebu određenih dijelova web-mjesta) ili druga web-mjesta/aplikacije, možete to učiniti u postavkama preglednika.

Saznajte više pomoću funkcije Pomoć u pregledniku. Više informacija potražite na sljedećim poveznicama:

http://www.aboutcookies.org/

 

Ako želite zatražiti bilo što od gore navedenog, molimo Vas, kontaktirajte nas na info@intradent.hr ili na adresu Intradent d.o.o., Lj.B. Đalskog 18, Stubičke Toplice. Moguće je da ćemo tražiti određene informacije od Vas, ali isključivo u svrhu provjere tj. potvrđivanja Vašeg identiteta, a kako biste pristupili Vašim osobnih podacima (ili izvršili bilo koju drugu navedenu radnju iz tabele). Ovo je sigurnosna mjera, kako bismo spriječili da Vaši osobni podaci ne budu otkriveni neovlaštenim osobama. Postoji mogućnost i da ćemo Vas kontaktirati i postaviti dodatna pitanja, kako bismo u što kraćem roku odgovorili na Vaš zahtjev. Na sve Vaše pravno osnovane zahtjeve ili upite pokušat ćemo odgovoriti u roku od 30 dana. Moguće je da će se taj rok produljiti, ako se radi o zahtjevima koji su posebno složeni ili ako imate nekoliko upita. U tom slučaju, obavijestit ćemo Vas o tome.

 

 

 • OBJAVA I PRIJENOS VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

 

Podacima ispitanika pristupat će zaposlenici voditelja obrade ovisno o njihovim ovlaštenjima i radnim mjestima, kako bi uspješno ispunili poslove definirane za njihovo radno mjesto. Također dio usluga za voditelj obrade obavljaju i druge pravne osobe s kojima će podaci ispitanika biti podijeljeni samo ako su oni nužni za potrebe ispunjenja zakonskih obveza ili obveza iz ugovora. Primjer toga je izrada protetskih pomagala, provođenje obračuna plaće i drugih odgovarajućih knjigovodstvenih postupaka i sl. Sve treće strane kojima eventualno prenosimo Vaše podatke tražimo da poštuju sigurnost Vaših osobnih podataka i da s njima postupaju u skladu sa zakonom. Trećim stranama dopuštamo da obrađuju Vaše osobne podatke samo i isključivo za korištenje u definirane svrhe i u skladu s našim uputama. Voditelj obrade neće prenositi Vaše podatke izvan RH.

Vaše podatke nećemo objavljivati javnosti, osim uz Vašu izričitu privolu.

 

 • SIGURNOST PODATAKA

 

 

Redovito unaprjeđujemo naš sustav prikupljanja i obrade osobnih podataka, s ciljem osiguranja usklađenosti s regulativom, ali i radi osiguranja sigurnosti Vaših podataka. Pri tome koristimo razumne fizičke i tehničke mjere zaštite podataka i pratimo razvoj tehničkih mogućnosti, kao i smjernice tijela Republike Hrvatske i Europske unije, koja su nadležna za osobne podatke. Međutim, ne možemo utjecati na manjkavosti usluga koje nam pružaju treće strane, a koje su neophodne kako bi naše poslovanje funkcioniralo (npr. naše internetske stranice i sl.). Nedopušteni upadi na naše internetske stranice uvijek su mogući, ali mi poduzimamo sve što je u našoj moći da naše internetske stranice učinimo što sigurnijim i kao bi umanjili moguće rizike.

 

 • IZMJENE NAŠIH PRAVILA O PRIVATNOSTI

 

 

Zadržavamo pravo ažurirati naša pravila zaštite privatnosti osobnih podataka u bilo kojem trenutku, te predlažemo da povremeno provjerite njihov sadržaj na ovoj stranici.

 

Stubičke Toplice, 21.5.2018.

      DIREKTOR

 

mr.sc. Alen Ahmetović, dr. med.dent.

Ako imate pitanja za nas ili želite dogovoriti besplatan pregled,
pošaljite upit još danas!

Vaše ime i prezime*

Vaš Email*

Vaš telefon

Vaša Poruka*